Skip to main content

Bestyrelse

Bestyrelse for Hejnsvig Idrætsforening

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af 7 personer.
Disse vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig med følgende poster, mellem de 7 medlemmer: Formand,

kasserer, sekretær, fire bestyrelsesmedlem.
Hejnsvig Idrætsforenings bestyrelse anno 2024 består af:

Carsten Strandhave

Formand

carsten.strandhave@lego.com

Mads Krag

Næstformand

mads@artibu.dk

Mia Porse

Kasser

miajensen84@gmail.com

Marianne Balsgaard Severinsen

Ungdoms kontakt & Sekretær

marianne_balsgaard@hotmail.com

Louise Aagaard

Bestyrelsesmedlem

louiseaagaard68@gmail.com

Fritz Andersen

Hjemmeside & Kampfordeler

fritz.hejnsvigif@outlook.dk

Peter Jensen

Ansvarlig for sponsere

peter_jensen10@yahoo.dk